Arş . GörAbdulkerim Okbaz

Y.T.Ü. / Makine Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü  

TERMODİNAMİK ve ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

İLETİŞİM

Tel.   Dahili   

+ 90 212 383 70 70

Faks 

 

E-Posta

aokbaz@yildiz.edu.tr

Kişisel web sayfası 

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/aokbaz

Adres

Y.T.Ü.  Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı

                                                  Beşiktaş/İSTANBUL

 

1.  Eğitim

Lisans : Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, 2009

Yüksek Lisans : Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü Enerji ABD, 2013

Doktora :

2. Kısa Özgeçmiş

Abdulkerim Okbaz 1987’de Anamur’da doğdu.  2005’te Anamur Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2009-2013 yılları arasında “Küre ve Küreler Etrafında Oluşan Daimi Olmayan Akış Yapısı ve Kontrolünün  Parçacık Görüntülemeli Hız  Ölçme Yöntemiyle İncelenmesi”  adlı TÜBİTAK destekli 1001 bilimsel  araştırma projesinde proje  asistanı olarak çalıştı.  “Kürenin sınır tabakayla etkileşimiyle oluşan akış yapısı ve kontrolünün deneysel incelenmesi” adlı yüksek lisans tezi ile 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Enerji ABD’dan mezun oldu. Aynı yıl Nevşehir Üniversitesi adına ÖYP kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Isı ve Proses ABD’da doktora çalışmalarını yürütmektedir

 

3.  Uzmanlık ve İlgi Alanları

 

v  Deneysel Akışkanlar Dinamiği,

v  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,

v  Termodinamik,

v  Akış Kontrol Yöntemleri,

v  Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme Tekniği (PIV)

v  Taşınım Isı Transferi,

v  Isı Transferi İyileştirmesi,

v  Isı Değiştiricileri

v  Daimi olmayan akışlar

v  Jet akışlar

v  Küt cisim aero/hidro dinamiği

v  Biyomimetik

4.  Başlıca Yayınları

International Science Citation (SCI) Index'ce Taranan Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

 

1.      Özgören M, Okbaz A, Doğan S, Şahin B, Akilli H, 2013, Investigation of Flow Characteristics around a Sphere Placed in a Boundary Layer over a Flat Plate, Experimental Thermal and Fluid Science, 62-74, DOI information:10.1016/j.expthermflusci.2012.05.014 (Yüksek lisans tezinde

Popüler Bilim Makaleleri

 

1.      Okbaz, A.,”Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde Yeni bir Yöntem: VIVACE”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Aralık 2011, 64-69, Türkiye

 

Diğer yayınları için tıklayınız... .

5.  Verdiği Dersler

Akışkanlar MekLaboratuvarı : Borularda Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi, Borulama Sitemlerinde Temel Yük Kayıplarının Belirlenmesi

Akışkanlar Mekaniği Dersi asistanlık

6.  Yürüttüğü Görevler

Staj Komisyonu