Prof. Dr. Olcay KINCAY

Y.T.Ü. / Makine Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü  

TERMODİNAMİK ve ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

İLETİŞİM

Tel.    Dahili   

+ 90 212 259 70 70 /2623, 2608

Faks:  

+ 90 212 261 67 74

E-Posta

okincay@yildiz.edu.tr

Kişisel web sayfası 

http://www.yildiz.edu.tr/~okincay

Adres

Y.T.Ü.  Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı

                                          34349, Beşiktaş/İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Eğitim

                                     

Lisans, İstanbul Üniversitesi, 1975

Lisans, İDMMA, 1981

Yüksek Lisans, Yıldız Üniversitesi, 1984

Doktora, Yıldız Üniversitesi, 1991

 

2. Kısa Özgeçmiş

Arş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982-1986

Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, 1986-1992

Öğr. Gör. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992-1994

Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, (ocak) 1994-(ekim) 1994

Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, 1994-2003

Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003

3.  Uzmanlık ve İlgi Alanları

 

Enerji ve Ekserji Analizi, Isıl Depolama, Isı Pompası

4.  Başlıca Yayınları

1. Öztürk, R., Kıncay, O., ‘Potential of Hydroelectric Energy in Turkey’, Energy Sources, 26-12,1141-1156, 2004.

 

2. Kıncay, O. Öztürk, R., ‘Thermal Power Plants in Turkey’, Energy Sources, 25-2,135-153, 2003.

 

3. Karaca, F., Kıncay, O., Bolat, E., ‘Economic Analysis and Comparison of Chemical Heat Pump Systems’, Applied Thermal Engineering, 22, 1619-1630, 2002.

 

4. Kıncay, O., Temir, G., ‘Toprak ve Hava Kaynaklı, Isı Pompalı Sistemlerin Ekonomik  İncelenmesi’, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 68, 31-37, 2002.

 

5.  Verdiği Dersler

. Termodinamik                                                           

. Teknik Termodinamik                                                

. İleri Termodinamik                                          

. Termik Proses Tekniği                                               

. Isı Transferi                                                   

. Nümerik Analiz                                                          

. Enerji Sistemlerinin İkinci Kanun Analizi ve Ekserji    

  (Yüksek    Lisans)    

. Güneş Enerjisinden Isıtmada Yararlanma Tekniği

  (Yüksek Lisans)

6.  Yürüttüğü Görevler

. Makine  Mühendisliği  Bölümü  Başkan Yardımcılığı,

 1994- 1997

 

. Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Üyeliği, 1994–1995

 

. Makine Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1995 –

 

. YTÜ, İnsan Kaynakları Merkezi Yönetim Kurulu

 Başkan Yardımcılığı, 1998–1999

 

. Makine  Fakültesi  Dekan  Yardımcılığı,  1998–2003

 

. YTÜ, Rehberlik-Danışmanlık Merkezi(ÖREM)

  Koordinatörlüğü, 1999–2001.

 

. Makine  Mühendisliği  Bölümü  Başkanı, 2003 –

 

. Makine Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2003 –

 

. YTU, Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği, 2003 –

 

. YTU, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003